امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
محصولات پر فروش
جدیدترین محصولات
بلوک کد اختصاصی

پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی:شرکت ایران خودرو)

پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی:شرکت ایران خودرو) دسته: مدیریت
بازدید: 263 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 2428 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 98

عنوان پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردیشرکت ایران خودرو)

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

عنوان پایان نامه:

سنجش و طبقه­بندی تامین­کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی:شرکت ایران خودرو)

چكیده :

در چند سال اخیر، مدیران شرکت­های خودرو­سازی، با بهره­گیری از نگرش مدیریت زنجیره تامین توانسته‌اند در جهت کاهش هزینه­ها، افزایش کیفیت محصولات و نیز بالابردن رضایت مشتریان گام‌های مهمی را بردارند. در مباحث مربوط به مدیریت زنجیره­تامین بحث­های خرید، منبع­یابی و فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین­کننده دارای اهمیت فوق­العاده­ای می‌باشند. در ضمن، موضوع ارزیابی و انتخاب تامین­کننده، یک مسأله تصمیم­گیری چند­معیاره است.

این پژوهش، ضمن شناسایی و بررسی عوامل موثر بر انتخاب تامین­کنندگان در صنعت خودرو ایران، از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت و به واسطه یک پژوهش میدانی، معیارهای مربوطه را شناسایی و اولویت­بندی نموده و در انتها، تامین­کنندگان را بر اساس پرسشنامه مقایسات زوجی و با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، رتبه­بندی می­نماید.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که 34 معیار در ارزیابی تامین­کنندگان شیشه خودرو سواری شرکت ایران­خودرو مورد تأکید هستند، و 5 معیار اصلی(دارای 22 زیر­معیار) شامل معیارهای تکنولوژی تولید، کیفیت، قیمت، تحویل بموقع و سابقه تاریخی عملکرد به­ ترتیب دارای بیشترین اهمیت در انتخاب تامین‌کنندگان قرار دارند. یافته­ها بیانگر این است که شرکت ونوس در رتبه اول و شرکت­های گیلان، امید، بهنور در رتبه­های بعدی قرار دارند.

 

واژگان کلیدی:

1-زنجیره تامین 2-منبع­یابی 3-مدل تصمیم­گیری چند­شاخصه 4-فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 

 

 

 


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

مقدمه ........... ..........................................................................................................................................            1.....

فصل اول :طرح تحقیق

1-1-مقدمه........................................................................................................................... 2

1-2-تعریف و بیان موضوع................................................................................................... 2

1-3-سئوالات تحقیق............................................................................................................ 4

1-4-ضرورت مساله............................................................................................................. 5

1-5-سابقه تحقیق................................................................................................................. 7

1-5-1-پژوهش­های داخلی.................................................................................................. 7

1-5-2-پژوهش­های خارجی................................................................................................. 9

1- 6-اهداف تحقیق........................................................................................................... 10

1-6-1-اهداف اصلی......................................................................................................... 11

1-6-2-اهداف فرعی......................................................................................................... 11

1-7-قلمرو تحقیق............................................................................................................. 12

1-8-روش تحقیق.............................................................................................................. 12

1-9-جامعه آماری.............................................................................................................. 13

1-10-روش نمونه­گیری..................................................................................................... 13

1-11-روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................... 13

1-11-1-ابزار جمع­آوری اطلاعات..................................................................................... 14

1-11-2-روش تجزیه و تحلیل داده­ها................................................................................ 14

1-12-واژگان کلیدی.......................................................................................................... 15

 

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول:زنجیره عرضه و شاخص­های ارزیابی تامین­کنندگان

2-1-1-مقدمه 16

2-1-2-زنجیره تامین......................................................................................................... 19

2-1-3-مدیریت زنجیره تامین............................................................................................. 20

2-1-4-محورهای تحقیقات در زمینه مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودرو....................... 23

2-1-5-مدیریت تامین­کنندگان............................................................................................ 23

2-1-6-ارتباط با تامین­کنندگان............................................................................................ 26

2-1-7-فرآیند مدیریت تامین­کنندگان.................................................................................. 28

2-1-8-تاثیر توسعه و پیشرفت بر پیچیدگی تصمیمات خرید................................................. 29

2-1-9-انتخاب تامین­کنندگان.............................................................................................. 31

2-1-10-چارچوب کلی برای امر خرید و انتخاب تامین­کنندگان............................................ 33

2-1-11-ارزیابی تامین­کنندگان با معیارهای عینی و ذهنی...................................................... 36

2-1-12-مدل­های ارائه شده در زمینه ارزیابی و انتخاب تامین­کنندگان..................................... 37

2-1-13-تامین­کنندگان استراتژیک...................................................................................... 39

2-1-14-الزامات تامین­کنندگان........................................................................................... 40

2-1-15-تحول ارتباط بین تامین­کنندگان قطعات و خریدار................................................... 43

2-1-16-استراتژی­های خاص جهت تامین قطعات مختلف................................................... 45

2-1-17-مبانی انتخاب تامین­کنندگان................................................................................... 47

2-1-18-تعیین معیارهای انتخاب........................................................................................ 48

2-1-19-خصوصیات و ویژگیهای معیارهای رتبه­بندی.......................................................... 50

2-1-20-شاخص­های ارزیابی و انتخاب تامین­کنندگان.......................................................... 51

 

بخش دوم:مدل­های تصمیم­گیری و ارزیابی

2-2-1-مقدمه.................................................................................................................... 53

2-2-2-استفاده از مدل در تصمیم­گیری................................................................................ 53

2-2-3-طبقه­بندی تصمیم ها............................................................................................... 54

2-2-4-تصمیم­گیری با مسائل پژوهش عملیاتی.................................................................... 55

2-2-5-تصمیم­گیری­های چند­معیاره..................................................................................... 56

2-2-6-تصمیم­گیری­های چند­معیاره فازی............................................................................. 59

2-2-7-مدل های بهینه­سازی تصمیم.................................................................................... 61

2-2-7-1-مدل­های تصمیم­گیری چند­هدفه(MODM)........................................................ 62

2-2-7-2-مدل­های تصمیم­گیری چند­شاخصه(MADM).................................................... 62

2-2-8-انواع مدل­های MADM....................................................................................... 65

 

بخش سوم:پیشنه پژوهش

2-3-1-پیشینه­ی داخلی...................................................................................................... 67

2-3-2-پیشینه­ی خارجی.................................................................................................... 71

2-3-2-1-پژوهش ازکان و همکاران................................................................................... 71

2-3-2-2-پژوهش احمد بسکس و همکاران....................................................................... 72

2-3-2-3-پژوهش یانینگ و وو......................................................................................... 73

2-3-2-4-پژوهش می­چان­سو و همکاران............................................................................ 74

2-3-2-5-پژوهش علی عیدی و همکاران........................................................................... 75

2-3-2-6-پژوهش ابراهیم گرلر.......................................................................................... 77

 

بخش چهارم:معرفی شرکت ایران­خودرو و ساپکو

2-4-1-شرکت ایران­خودرو................................................................................................ 79

2-4-1-شرکت ساپکو........................................................................................................ 80

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-مقدمه 83

3-2-روش تحقیق.............................................................................................................. 84

3-2-1-طبقه­بندی بر اساس ماهیت و هدف پژوهش............................................................. 85

3-2-2-طبقه­بندی بر اساس روش پژوهش........................................................................... 86

3-3-جامعه آماری.............................................................................................................. 87

3-4-حجم نمونه................................................................................................................ 88

3-5-نمونه­گیری................................................................................................................. 89

3-6-طیف ابزار اندازه­گیری پژوهش..................................................................................... 91

3-7-اعتبار و پایایی ابزار اندازه­گیری تحقیق.......................................................................... 92

3-8-ابزار گردآوری اطلاعات.............................................................................................. 94

3-9-روش تجزیه و تحلیل داده­ها....................................................................................... 95

3-10-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)........................................................................ 96

3-11-مراحل انجام تحقیق.................................................................................................. 99

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-مقدمه 101

4-2- فرایند تحلیل سلسله مراتبی..................................................................................... 101

4-3-ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی....................................................................... 102

4-4-تبیین و توضیح شاخصها........................................................................................... 103

4-5-تجزیه و تحلیل پرسشنامه اول................................................................................... 107

4-6-تعیین زیر­معیارها...................................................................................................... 110

4-7-تجزیه و تحلیل پرسشنامه دوم................................................................................... 113

4-8-نتایج ............................................................................................................................. 118

فصل پنجم

5-1-مقدمه 120

5-2-نتایج و تحلیل یافته­ها............................................................................................... 120

5-3-پیشنهادات مدیریتی.................................................................................................. 122

5-4-پیشنهادات برای پژوهش­های آینده............................................................................ 123

5-5-مقایسه نتایج پژوهش با مطالعات دیگر....................................................................... 124

5-6-محدودیت­های پژوهش............................................................................................ 125

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(2-1)چارچوب انتخاب تامین­کنندگان......................................................................... 34

جدول(2-2) روشهایی برای تایید صلاحیت اولیه تامین­کنندگان.............................................. 36

جدول (2-3)انواع مدل­های انتخاب تامین­کنندگان.................................................................. 39

جدول(2-4)تحول روابط بین تامین­کننده قطعه و خریدار........................................................ 44

جدول (2-5) طبقه­بندی رویکردهای مختلف در ارزیابی و انتخاب تامین­کنندگان...................... 58

جدول (2-6)مقایسه روشهای (MADM)و(MODM)...................................................... 64

جدول(3-1)امتیازبندی مقیاس لیکرت................................................................................... 92

جدول(3-2)مزیت­های (AHP)در تصمیم­گیری.................................................................... 99

جدول(4-1)محاسبه وزن معیارها....................................................................................... 108

جدول(4-2)مقایسات زوجی............................................................................................ 113

جدول(4-3)مقدار شاخص تصادفی در محاسبه نرخ ناسازگاری............................................ 115

جدول(4-4)نتایج وزن های معیارها و زیرمعیارها به تفکیک................................................. 116

جدول(4-5)نتایج وزنهای معیارها برای گزینه­ها به تفکیک................................................... 118

جدول(4-6)وزن کلی گزینه­ها........................................................................................... 118

جدول(6-1)مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش­های دیگر.......................................................... 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (2-1)مقایسه دو نگرش به مدیریت زنجیره عرضه......................................................... 18

شکل(2-2)نقش مدیریت تامین­کنندگان در کنار سایر فعالیتهای سازمان.................................... 25

شکل(2-3)تاثیر اجزاء و عوامل مختلف بر پیچیدگی و تصمیم­گیری........................................ 30

شکل(2-4)تحلیل اهمیت در برابر دسترسی قطعه.................................................................. 45

شکل(2-5)زیر­گروههای تکنیک(MADM)....................................................................... 66

شکل(3-1)مراحل انجام تحقیق......................................................................................... 100

شکل(4-1)درخت سلسله مراتبی....................................................................................... 103

 

پیوست ها

پیوست شماره 1............................................................................................................... 127

پیوست شماره 2............................................................................................................... 130

 

فهرست منابع

منابع فارسی... ................................................................................................................. 146

منابع انگلیسی. ................................................................................................................. 151

 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی:شرکت ایران خودرو) , عنوان پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو , سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردیشرکت ایران خودرو) , سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر